icon-balloon Privacyverklaring

Privacyverklaring

Leiedal respecteert en beschermt de persoonlijke levensfeer van de gebruikers van haar diensten. Hierbij respecteert Leiedal de privacy wet van 8 december 1992 en de nieuwe algemene verordening voor gegevensbescherming(AVG). De persoonsgegevens worden verzameld tijdens de administratieve verwerking en zullen enkel gebruikt worden voor een goede werking van de dienstverlening. Onder andere door een uitdrukkelijke toestemming kan Leiedal werken met uw persoonsgegevens. De algemene verordening voor gegevensbescherming(AVG) voorziet je in mogelijkheden zodat jij kan bepalen hoe Leiedal met die persoonsgegeven zal moeten omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens? Dit is een ruim begrip. Het kan begrepen worden als alle informatie over een persoon( zoals jij en ik) die geïdentificeerd is. Het kan ook begrepen worden voor een persoon die direct of indirect kan geïdentificeerd worden. Dit gaat over naam, achternaam, verzekeringen, financiële status, gezondheid, de contacten...

Eigenlijk gaat het over alle informatie die gerelateerd kan worden tot één persoon. De verordening heeft bijzondere aandacht voor de gevoelige persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap bij een vakbond, gegevens over de genetische kenmerken van een persoon, biometrische gegevens zoals een afbeelding of een vingerafdruk, gegevens over gezondheid en gegevens over seksueel gedrag of seksuele oriëntatie.

AVG heeft als doel uw rechten tot die persoonsgegevens te versterken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal principes:

 •     transparantie over de persoonsgegevens
 •     een minimale rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens
 •     juistheid van de persoonsgegevens
 •     integriteit en vertrouwelijkheid

Concreet vertaalt dit zich in zeven rechten.


I. Het recht tot inzage van de verzamelde persoonsgegevens

Je bent eigenaar van de persoonsgegevens en een eigenaar van persoonsgegevens heeft recht tot inzage van de eigen persoonsgegevens. Er kan een overzicht opgevraagd worden over  uw persoonsgegevens in Leiedal.

Waarover heb je inzage?

 •     Voor welke doelen de persoonsgegevens gebruikt worden.
 •     Welke soorten van persoonsgegevens ze hebben verzameld.
 •     Aan wie de persoonsgegeven worden doorgestuurd (indien dit zo is).
 •     Hoelang de gegevens zullen bewaard worden.
 •     Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op de persoonsgegevens.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@leiedal.be.


II. Het recht op verbetering van de persoonsgegevens

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen. Het kan gaan over een oud adres, een verandering van emailadres, aanpassen van achternaam...

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@leiedal.be.


III. Het recht op het verwijderen van de persoonsgegevens

Je kan leiedal vragen de verzamelde persoonsgegevens definitief te laten verwijderen in hun systemen. Zo ben je verzekerd niet meer aanwezig te zijn in hun databanken.

Wanneer gebruik je dit recht?

 •     Bijvoorbeeld: je gaf jouw adres, naam,voornaam en rijksregisternummer van je en jouw partner door vanwege interesse in een woonproject.
 •     Na een goede afloop van jouw woonproject kan je Leiedal vragen de gegeven persoonsgegevens te verwijderen.

Wanneer kan je dit recht niet gebruiken?

 •     Indien Leiedal wettelijk verplicht is de persoonsgegevens bij te houden.
 •     Vanwege een reden van volksgezondheid. Bv. Worden hiervoor de persoonsgegevens verzameld voor de preventie of voor de sociale diensten zoals OCMW’s.
 •     Indien gerechtelijke stappen worden ondernomen. Zolang dit niet afgerond is, worden de persoonsgegevens niet verwijderd.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@leiedal.be.


IV. Het recht op beperkte verwerking van de persoonsgegevens

Door dit recht te gebruiken kan je aan Leiedal vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken in bepaalde situaties. Hierbij worden niet alle persoonsgegevens verwijderd maar gaat het om een beperking in het gebruiken van de persoonsgegevens. De gegevens blijven wel bestaan. De gegevens die jij vermeldt, zullen niet gebruikt worden in Leiedal.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via informatieveiligheid@leiedal.be.


V. Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Jouw eigen persoonsgegevens in Leiedal kan je opvragen zodat je die gegevens kunt doorgeven naar een andere instelling die jouw persoonsgegevens nodig heeft. Vraag zeker na of Leiedal de gegevens rechstreeks kan overdragen naar de partij van jouw voorkeur. Vergeet jouw toestemming niet te geven als het rechtstreeks kan overgedragen worden!
VI. Het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Dit kan momenteel bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vanaf 25 mei 2018 is het mogelijk te doen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Indien je een inbreuk van je persoonsgegevens vaststeld, kan je tot 25 mei 2018 een klacht indienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact.


VII. Het recht van bezwaar

Dit recht is zeer belangrijk bevonden door de Europese commissie. Daarom wordt dit recht vermeld in de volgende hoofding’ Het recht van bezwaar’.


Recht van bezwaar

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt vanwege een algemeen belang( zoals volksgezondheid), een administratieve/ organisatorische reden voor Intercommunale Leiedal of vanwege dat een regering het opdraagt aan Leiedal. Dan heb je het recht om op elk moment tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op te komen. Vanwege specifieke omstandigheden kan je een bezwaar maken tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens. Het vermelden van de specifieke omstandigheden is voordelig voor een goede afhandeling van dit recht.


Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.