icon-balloon Regionaal Renovatierapport 2023: Renovatiebegeleiding is kritische succesfactor om renovatiegraad te verhogen

Persbericht
Persberichttekst

PERSBERICHT

Regionaal Renovatierapport 2023: Renovatiebegeleiding is kritische succesfactor om renovatiegraad te verhogen

Kortrijk, 12 juni 2024 - De huishoudens in onze regio voeren volop energetische renovaties uit. Dat blijkt uit het Regionaal Renovatierapport 2023 van het partnerschap Energiehuis-WarmerWonen. Om de Vlaamse energie- en klimaatdoelstellingen 2050 te halen blijft, net zoals in de rest van Vlaanderen, wel nog een inhaalbeweging nodig.

Een van de belangrijkste pijlers om het energieverbruik in de regio te doen dalen en klimaatneutraal te worden, is een energetische renovatie van ons patrimonium. Onze regio heeft bovendien het meest verouderde woningbestand van Vlaanderen. We willen die verduurzaming realiseren door de renovatie van woningen drastisch op te schalen, en renovatiebegeleiding is daarbij cruciaal.

Recordjaar

Vorig kalenderjaar was op verschillende vlakken een recordjaar voor de woningrenovaties in onze regio. Met 2.183 aanmeldingen voor renovatieadvies, of 137 meer dan in 2022 en 665 meer dan in 2021, was de vraag naar begeleiding nog nooit zo hoog. Ook het uitgeleende bedrag (€ 18.370.284) was acht keer hoger dan het jaar ervoor, en de som aan uitgekeerde premies (€ 15.211.470) vier keer hoger dan in 2022. Daarnaast is in totaal een bedrag van € 1.224.599 uitgekeerd aan lokale premies in de dertien steden en gemeenten samen. De Energiesnoeiers voerden 987 energiescans uit, wat een lichte daling is tegenover 2022.

Als we kijken naar het type werken dat meest werd uitgevoerd, komen we uit bij isolatie van platte daken en van hellende daken, gevolgd door buitenschrijnwerk. Het vele renoveren levert in onze regio voorlopig een gemiddelde EPC-score op van 433 voor ééngezinswoningen en een score van 257 voor appartementen. Beide scores liggen iets boven het Vlaamse gemiddelde. Hogere scores wijzen op meer energieverbruik.

Ook voor het renoveren van appartementen laat 2023 een record optekenen in de regio. In totaal is voor meer dan € 761.000 geïnvesteerd in energetische maatregelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de periode 2019-2022. Dit duidt op de grote nood aan onafhankelijk advies voor appartementen, waar men met veel verschillende eigenaars tot een consensus moet komen, en waar syndici vaak technisch onvoldoende onderlegd zijn of onvoldoende tijd hebben.

Renovatiebegeleiding is sleutel tot verhogen renovatiegraad

Dat de regio deze goede cijfers kan voorleggen, is in de eerste plaats te danken aan het feit dat hier hard wordt ingezet op renovatiebegeleiding. Door de introductie van de Mijn VerbouwPremie en de renteloze Mijn VerbouwLening in het najaar van 2022, de hoge energieprijzen en de renovatieverplichting, kregen de huishoudens wel goeie redenen om energetische renovatiewerken uit te voeren in hun woning, maar kunnen ze deze werken niet opnemen zonder professionele begeleiding. Dit blijkt uit de piek in aanvragen voor een gratis eerste huisbezoek door de renovatiebegeleiders van Stad Kortrijk en de RenovatieCoaches van Intercommunale Leiedal.

De renovatiecoaches helpen bij het bepalen van de volgorde van de werken en prioriteiten, wijzen gezinnen op de technische aandachtspunten voor correcte uitvoering, begeleiden hen naar professionele aannemers, doen werfopvolging en helpen bij het aanvragen van premies. Het professionele, onafhankelijke advies zorgt ervoor dat huishoudens de juiste investeringen doen in de juiste volgorde, en dat mede dankzij het premiestelsel vooruit wordt gekeken naar een volgende ingreep. Op die manier vloeien de uitgekeerde premies ook allemaal terug naar de lokale economie, want de werken worden uitgevoerd door aannemers uit de regio.

De voorbije drie jaar liep in onze regio het Europees project SUPRA met steun van de Europese Investeringsbank. Dit project zette hard in op renovatiebegeleiding. Elke euro subsidie zorgde dankzij de renovatiecoaches voor 17 euro investeringen aan energiezuinige maatregelen, allemaal uitgevoerd door lokale aannemers. Na drie jaar is in totaal voor € 13,7 miljoen geïnvesteerd in onze regio. Het project loopt af eind 2024.

Alle details en cijfers kunnen nagelezen worden in het rapport op www.energiehuis-warmerwonen.be in de sectie rapporten.

Persbericht Type
Datum
Onder embargo tot
Categorie
Persbericht
Contactgegevens
Naam
Christof Godderis
E-mail
christof.godderis@leiedal.be
Organisatie
Intercommunale Leiedal
Adres
President Kennedypark 10
Stad
Kortrijk
Telefoon
056 24 16 16
Contactgegevens