icon-balloon Burgemeester van Anzegem veroordeeld voor natuurmisdrijf in St. Arnolduspark

Persbericht
Persberichttekst

Natuur.koepel vzw verontwaardigd over houding van burgemeester na uitspraak door de rechtbank

 

Natuur.koepel vzw, koepel van o.a. 10 afdelingen van Natuurpunt, komt al tientallen jaren op voor de natuurbelangen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. De vrijwilligers van Natuurpunt afdeling Krekel Anzegem en Natuur.koepel vzw waren in het voorjaar van 2023 zeer verontwaardigd over de grote schade die ze opmerkten in het St. Arnolduspark in Tiegem. Op dat moment wisten ze niet wie deze schade had aangericht en daarop werd door het Agentschap Natuur en bos een PV opgemaakt. Later werd duidelijk dat deze schade werd aangericht door een aannemer welke in opdracht van de burgemeester Gino Devogelaere grootschalige “opruimingswerken” liet uitvoeren. Achteraf bleek dat de burgemeester perfect op de hoogte was dat dit niet mocht en dat dit een vergunningsplichtige activiteit was. Er werd klacht ingediend wegens inbreuken op de Vlaamse natuurwetgeving (Bosdecreet en Decreet op Natuurbehoud). St. Arnolduspark vraagt omwille van zijn bomenbestand en zijn uitzonderlijk flora een zeer specifieke aanpak en beheer.

 

We citeren uit het vonnis van de rechtbank:

De natuurinspectie nam contact op met de gemeente Anzegem en zei dat de werken niet konden plaatsvinden. De burgemeester van Anzegem, Gino Devogelaere, nam later die dag contact op met de natuurinspectie. Nadat die hem uitlegde dat er een machtiging vereist was, verzekerde hij dat de werken niet zouden doorgaan.”

De feiten zijn ernstig. Gino Devogelaere gaf duidelijk blijk van een gebrek aan respect voor de regels die ons leefmilieu en de biodiversiteit beschermen. Uit het dossier blijkt dat er ernstige natuurschade werd aangericht. Als burgemeester heeft hij nochtans een voorbeeldfunctie en mocht hij in het bijzonder geacht worden de wetgeving correct toe te passen.” (einde citaat)

Op basis hiervan heeft de rechtbank een geldboete en een verplichting voor herstel opgelegd waarvoor de rechter een deskundige heeft aangesteld.

Natuur.koepel vzw stelt vast dat de burgemeester in plaats van zijn fout te erkennen, zich wentelt in een slachtofferrol. Bovendien stelt hij dat er politieke motieven rond de komende verkiezingen achter de klacht zitten. Met een dergelijke houding wordt de werking van justitie in vraag gesteld wat zeker niet wenselijk is in een tijdsgeest waarin wantrouwen tegenover onze instellingen wordt gevoed met verkeerde informatie.

We willen aan de media vragen om met deze korte bloemlezing uit het vonnis van de rechtbank, één en ander recht te zetten voor het grote publiek.

Persbericht Type
Datum
Categorie
Persbericht
Contactgegevens
Naam
Nele Devriendt
E-mail
nele@natuurkoepel.be
Organisatie
Natuur.koepel vzw
Adres
Warande 9
Stad
Heule
Telefoon
0487/64 45 85
Contactgegevens