icon-balloon “Wachtlijst schandvlek voor Vlaanderen”

Persbericht
Persberichttekst

PERSBERICHT actie 10 juli aan het Groeningemonument in Kortrijk

Vandaag tussen 17u en 19u voeren personen met een handicap actie aan het Groeningemonument in Kortrijk. Ze protesteren tegen de lange wachtlijsten voor budgetten zorg en ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Meer dan 20.000 kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap zijn daar al jarenlang slachtoffer van. Dat moet stoppen, vindt de Actiegroep Recht op Ondersteuning die de actie organiseert.

Youri Devlaminck, coördinator van de actie: “Personen met een handicap op de wachtlijst voelen zich als Vlaamse leeuwen in een kooi, opgesloten door hardvochtige budgetregels. De wachtlijsten en daarmee de achterstelling en uitsluiting van duizenden mensen met een handicap zijn een schandvlek voor Vlaanderen. Met ondersteuning en assistentie zouden zij deel kunnen uitmaken van een inclusieve Vlaamse gemeenschap en zouden hun familieleden terug beroepsactief kunnen worden in plaats van voltijds mantelzorger.”

De actiegroep richt zich tot alle aanwezige politici en in het bijzonder tot de onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering. Devlaminck: “Iedereen die een erkenning heeft voor een budget voor ondersteuning, of het nu kinderen, jongeren of volwassenen zijn, zou zijn of haar budget meteen moeten krijgen in plaats van op de wachtlijst te worden gezet. Dit zou moeten worden opgenomen in het regeerakkoord, ook al blijven momenteel huidig minister Crevits en de huidige Vlaamse regering aan zet.”

Tristan Vandeputte van de actiegroep: “Ik ben een van die vele mensen die op de wachtlijst staan. Door het tekort aan ondersteuning leef ik in totale isolatie en kan ik noch mijn interesses noch mijn talenten ontplooien. Mijn leven staat on hold! Dit is gezien mijn leeftijd, 28 jaar, mentaal heel zwaar. Ik ben al 12 jaar ziek. Niet alleen kamp ik dagelijks met mijn aandoening ‘Axiale dystonie’, met constante pijn. Ook voer ik een strijd tegen het tekort aan middelen waardoor mijn toestand verder achteruit gaat. Daardoor moet ik constant beroep doen op mijn moeder om te overleven. Mijn moeder diende haar job op te geven omdat de zorg voor mij te zwaar werd en bijgevolg is ons inkomen beperkt. Ik sta nu 2 jaar op wachtlijst. Het gebrek aan perspectief wanneer en of ik een ondersteuningsbudget krijg, drijft mij soms tot wanhoop.

Ons recht op ondersteuning is nochtans wel opgenomen in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap. Maar onze regering maakt onze rechten niet waar. Het Vlaams Mensenrechteninstituut stelde in een advies dat de regering middelen moet vrijmaken om de wachtlijst weg te werken. Het mag niet in een schuif belanden maar zou bovenaan de TO DO lijst van de nieuwe Vlaamse regering moeten komen.”

Perscoördinator: Youri Devlaminck

Persbericht Type
Datum
Onder embargo tot
Categorie
Persbericht
Contactgegevens
Naam
Youri Devlaminck
E-mail
devyou@hotmail.com
Organisatie
Actiegroep Recht op Ondersteuning
Telefoon
+32494849081
Contactgegevens