icon-balloon PERSBERICHT: Controleorgaan politie tikt Van Quickenborne opnieuw op de vingers

Persbericht
Persberichttekst

Persbericht 2018-2024 nr. 140 - Maandag 20 november 2023

 

Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Dat uitgerekend in de stad waar de ex-minister van Justitie de plak zwaait, de wetgeving flagrant aan de laars wordt gelapt, is verbijsterend."

 

CONTROLEORGAAN POLITIE TIKT VAN QUICKENBORNE OPNIEUW OP DE VINGERS

 

Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) heeft een onderzoek gedaan naar de inzet van Securitas bij de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). Gelet op de aard en de gewichtigheid van de vastgestelde inbreuken stelt het controleorgaan een dubbel verwerkingsverbod in op de activiteiten van Securitas. Enerzijds moet de politiezone de verwerking van informatie- en persoonsgegevens, door de Securitas-agenten, tegen uiterlijk 31 maart 2024 beëindigen. Tegen dezelfde datum moet, anderzijds, ook het 'real time' bekijken van camerabeelden door de bewakingsagenten worden stopgezet. De politiezone heeft ondertussen beslist om de samenwerking met Securitas niet te verlengen en stop te zetten op 3 maart 2024

 

Vlaams Belang kijkt met een open manier naar de samenwerking tussen politie en private bewakingsfirma’s. Deze samenwerking kan een meerwaarde betekenen en agenten ontlasten, maar dat moet natuurlijk gebeuren binnen een duidelijk wettelijk kader en met respect voor de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de politiediensten. In politiezone VLAS is dat niet het geval, zo stelt het COC vast in een lijvig en streng rapport.

 

Politieraadslid en fractieleider Wouter Vermeersch (Vlaams Belang): “Dat uitgerekend in de stad waar de ex-minister van Justitie de plak zwaait, de wetgeving flagrant aan de laars wordt gelapt, is verbijsterend. De samenwerking tussen VLAS en Securitas werd destijds opgestart door toenmalig burgemeester en voorzitter van het politiecollege Vincent Van Quickenborne (Open VLD- Team Burgemeester) goed wetende dat er geen wettelijke basis was om dan enkele jaren later tegen de lamp te lopen. Het was een ongeluk dat stond te gebeuren en dat wist Van Quickenborne ook. Wij zijn bijzonder kritisch over het feit dat deze samenwerking ondoordacht werd uitgevoerd, zonder dat er een wettelijk kader bestond, terwijl Van Quickenborne ondertussen federaal mee aan de knoppen zat.

 

Het is overigens niet de eerste keer dat de Stad Kortrijk en Politiezone VLAS in het visier komen van het COC. “In maart 2020 legde het controleorgaan nog een proefproject stil waarbij ANPR-data en persoonsgegevens van Kortrijkse inwoners en bezoekers, zonder wettelijke basis, werden gebruikt voor klimaat- en mobiliteitsstudies. Het stadsbestuur van Kortrijk wist dat het de data daarvoor niet mocht gebruiken, maar deed het toch. In maart 2021 maakten het stadsbestuur, Van Quickenborne en waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe (Open Vld - Team Burgemeester) dan weer een bijzonder slechte beurt in de documentaire Privacy & ik van de VRT. Kortrijk bleek ruim 200 camera’s te tellen, maar kon geen duidelijk plan of strategie voorleggen. In mei 2022 werd ook duidelijk dat het stadsbestuur van Kortrijk heel wat camera’s kocht bij het omstreden Chinese bedrijf Hikvision. Hikvision is verbonden met de Chinese overheid en levert camera's die via een doorgedreven gezichtsherkenning massaal biometrische gegevens van burgers kunnen vastleggen. En in september 2022 kreeg het stadsbestuur dan weer een vernietigende audit van Deloitte en Audit Vlaanderen over de ICT-veiligheid. De audit kon maar liefst 34 kwetsbaarheden blootleggen, die kunnen leiden tot de overname van systemen door aanvallers, het lekken van gevoelige data en de onbeschikbaarheid van stadsdiensten”, stelt Vermeersch vast.

 

Het is essentieel te benadrukken dat elke vorm van samenwerking tussen politiediensten en private bewakingsdiensten moet plaatsvinden binnen een duidelijk wettelijk kader en met respect voor de wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beide partijen. Transparantie, coördinatie en gedeelde protocollen zijn van groot belang om ervoor te zorgen dat die samenwerking wettelijk en effectief is, met het uiteindelijke doel om de veiligheid en het welzijn van de Kortrijkzanen te waarborgen”, besluit Vermeersch.

Persbericht Type
Datum
Categorie
Persbericht
Contactgegevens
Naam
Wouter Vermeersch
E-mail
woutervermeerschvb@gmail.com
Organisatie
Vlaams Belang Kortrijk
Stad
Kortrijk, Vlaanderen
Telefoon
0485/66.07.80
Contactgegevens