icon-balloon Nieuw biertje in Kuurne 'Zuster Fientje'

Persbericht
Persberichttekst

De Pastorale Gemeenschap Emmaüs Kuurne is trots u de geboorte van een nieuw biertje aan te kondigen: ‘Zuster Fientje’.

Wie was zuster Fientje?
Zuster Fientje werd in 1916 te Zedelgem geboren als Marie Joseph De Vlieghere.
In 1932 (16 jaar oud) trad ze binnen in het klooster van de Zusters van Liefde te Heule om er in 1934 haar eeuwige geloften uit te spreken.
Ze behaalde het diploma van onderwijzeres lager onderwijs en werd in die functie aangesteld in de toenmalige meisjesschool (nu VBS Sint-Michiel) te Kuurne en dit tot 1969. Ze werd op school aangesproken als Zuster Rufine.  Deze naam werd door de kinderen van toen, de latere ouders en grootouders, omgevormd tot Zuster Fientje.

Vanaf 1969 werd ze als catecheet (nu leerkracht godsdienst) aangesteld aan de meisjesscholen in Kuurne (St-Michiel en St-Pieter). Fientje zetelde ook jaren in het schoolbestuur van de vrije scholen.
 

In die tijd fietste ze met haar lesmateriaal van de Platse naar St-Pieter en verloor eens in de wind een titelstrook: 'Ik hou van Jezus.' Iemand vond de papieren strook en gaf die terug met de woorden: "Zuster, je hebt een papier van je zus verloren langs de weg."

1976 was haar jaar van pensionering.  Vanaf toen had ze nog meer tijd om zich in te zetten voor de Kuurnse gemeenschap: muziekschool, jeugdkoor, parochie, ...
Vele Kuurnenaren kregen in de jaren '70 muziekles en blokfluitles van zuster Fientje in de Kuurnse muziekschool en ze was ook actief in het jeugdkoor De Blauwbloem van wijlen meester André Lietaert, Antoon Benoit en Johan Hellyn.

Zij was ook een tijdlang de lokale overste van de Zusters van Liefde van Heule in Kuurne

Ooit had het hoofdklooster de idee om Zr. Fientje terug te roepen naar Heule maar een grote petitieactie van de parochiegemeenschap verhinderde dat.  Kuurne wou zijn geliefde zuster niet laten gaan.
Jarenlang begeleidde zij de jonge misdienaren in de Sint Michielskerk of dirigeerde de massazang tijdens de eucharistievieringen. Zo bekommerde zij zich steevast op maandag over de ontvangen gelden uit de weekendmissen. Zij gebruikte daartoe een telmachine en bracht de gesorteerde gelden in zelf gestikte zakken naar de bank.

De massa volk die aanwezig was op haar uitvaartplechtigheid in 2004 bewijst hoe ze met Kuurne en  zijn inwoners was vergroeid en op handen werd gedragen door jong en oud.

Zuster Fientje in het kort:

  • Klein en fijn en steeds vriendelijk met een glimlach; de glimlach, het blij-zijn hield haar jong en tot iemand van elke generatie.
  • Gaf steeds blijk van steun en moed met een goed woord voor wie het lastig had in het leven
  • Vaak met de fiets onderweg door Kuurne
  • Kenmerkende donkere bril op latere leeftijd
  • Beheerste ook een prachtig sierschrift dat je zo herkende en heeft honderden missalen van plechtige communiekanten voorzien van hun naam in gouden letters.
  • Duidelijk aanwezig in de Sint-Michielskerk en in de parochiale werking
  • Behoedster van de kleren van de jaarlijkse processie op 15 augustus.

Het bier ‘Zuster Fientje’ kun je komen proeven op het kerkterras Emmaüs tijdens Kuurne Kermis op kermiszaterdag 30 september van 11u tot 20u en ook op kermiszondag 01 oktober van 11u30 tot 19u.

Persbericht Type
Datum
Categorie
Regio
Persbericht
Contactgegevens
Naam
Wilfried Dujardin
E-mail
wilfried.dujardin@telenet.be
Adres
Kattestraat 78
Stad
Kuurne
Telefoon
0495 37 36 63
Contactgegevens