icon-balloon Kindercentrum trapt de week van de kinderopvang af en kondigt meteen uitbreiding aan, meer dan 50 nieuwe kinderopvangplaatsen in 2024

Persbericht
Persberichttekst

Week van de Kinderopvang trapt af, Burgemeester en Schepen Kinderopvang werken mee in kinderdagverblijf en buitenschoolse kinderopvang.

 

Vandaag is het zover, we trappen de week van de kinderopvang af!  Met het thema ‘Bedankt, Sterkmakers!’ willen we iedereen in de kinderopvang bedanken voor al het harde werk dat ze leveren. 

Met veel trots richten we onze spots op de geweldige Sterkmakers in de kinderopvang.   Voor onze machtige vrouwen en mannen is geen taak te veel of geen klus te groot om elk kinderhart te doen smelten.  Van creatieve duizendpoot die in een handomdraai de speelhoek in een nieuw thema giet, van sympathieke en goedlachse verschijning die elk kind de warmste zorgen biedt, tot de handigste harry die elke ochtend iedereen met de grootste glimlach verwelkomt. 

Elk kind krijgt door onze Sterkmakers een warme start in het leven, een warme start bij aanvang van zijn  of haar dag, waarbij ze kunnen spelen, leren én groeien.  Van de eerste voorzichtige stapjes, tot ze met vrolijke sprongen de wereld kunnen ontdekken. 

Hip Hip Hoera, onze sterkmakers verdienen een groot applaus! 

Vandaag spreken we onze uitdrukkelijke waardering en dank uit voor hun dagelijkse inzet.  Dit doen we op verschillende manieren.  We overhandigen hen een leuk Sterkmakerspakket en betrekken er meteen ook alle ouders en het lokaal bestuur bij.

  • Om onze sterkmakers sterkt te houden bezorgt Kindercentrum elke medewerker een gezond vitamine pakket met lokale streekproducten.
  • Alle ouders krijgen de kans om via een complimentenkaart hun persoonlijke boodschap over te maken aan de kindbegeleiders of medewerkers van het kinderdagverblijf, buitenschoolse kinderopvang of de onthaalouders.
  • Ouders die liever hun kinderopvang digitaal laten schitteren en virtueel bedanken kunnen dit door middel van een digitale complimentenbutton. Complimentenbuttons week van de kinderopvang | Opgroeien  

Dat de burgemeester en schepen van kinderopvang ingegaan zijn op onze uitnodiging om één van onze kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang te bezoeken, maakt ons bijzonder blij.  Toen men ons meldde om ook nog eens mee te werken in de leefgroepen, vonden we dat pas heel bijzonder!  Onze kindbegeleiders zullen dit ten zeerste waarderen en kijken er alvast naar uit. 

Het is trouwens een vraag die ikzelf, als directeur, ook geregeld krijg.   “Je moet eens een uurtje meewerken met ons, dan pas zie en voel je, hoe druk het kan zijn in de leefgroep”. 

De aanwezigheid van het lokale bestuur getuigt van de interesse van Stad Waregem voor de kinderopvanginitiatieven, waarvoor hartelijk dank.   De vele uitdagingen in de kinderopvangsector kunnen immers maar succesvol gerealiseerd worden in nauwe samenwerking en met de ondersteuning van het lokaal bestuur t.a.v. de kinderopvangorganisatoren… en weet dat alles start vanuit waardering en ervaring en het opdoen van deskundigheid in het werkveld. 

Laat deze mini-stage of werkbeleving voor de Burgemeester en zijn Schepenen hiervoor dan ook het ideale moment zijn.  Samen gaan we voor kwaliteitsvolle en voldoende kinderopvang in Waregem.

 

Kindercentrum breidt kinderopvangaanbod gevoelig uit in Waregem & Wingene.

De Vlaamse regering besliste recent om 270 miljoen euro extra te investeren in de kinderopvangsector.  Een beslissing die we ten zeerste toejuichen.  Reeds jaren is de sector sterk vragende partij naar extra middelen om in te zetten voor een betere verloning, duurzame arbeidsomstandigheden en een sterkere omkadering, betaalbare kinderopvang voor de ouders, meer kinderopvangplaatsen, maar vooral een lagere ratio van het aantal kinderen per begeleider steekt er bovenuit! 

Deze extra toegekende middelen zijn hiertoe een eerste aanzet.  Middelen waarop Kindercentrum optimaal zal inzetten.  De extra financiële zuurstof laat ons toe om historisch vergunde kindplaatsen versneld te activeren en te exploiteren binnen onze verschillend lokaties. 

Het goede nieuws is dat we vanaf 2024, 39 extra kindplaatsen zullen exploiteren in Waregem en 12 extra kindplaatsen in Wingene. 

Concreet voor Waregem:

  • Op de locatie Vlasbloempje (Koning Albertstraat 43 te Waregem) wordt de derde leefgroep uitgebreid en openen we een vierde leefgroep.  In totaal kunnen hier 23 kinderen extra terecht.
  • Op de locatie Beukennestje (Vijfseweg 85 te Waregem) hebben we nu reeds personeel bijgeplaatst zodat de capaciteit stijgt tot 29 kindplaatsen (+8 kindplaatsen).  Belangrijk hier te vermelden is, dat er in 2024 een nieuwbouwproject-uitbreiding zal gerealiseerd worden, waardoor de capaciteit half 2025 zal stijgen tot 47 kindplaatsen. Dit uitbreidingsproject loopt in nauwe samenwerking met het O.L.V.-Lourdes ziekenhuis, die het terrein in erfpacht geeft en logistiek mee ondersteunt.
  •  Op de locatie Peutertoren (Albert Servaeslaan 62 te Waregem) zal eveneens de derde leefgroep uitgebreid worden met 8 extra kindplaatsen.  Echter hier is het nog zoeken achter wat extra vierkante meters op de schoolsite.  Ongetwijfeld vinden we hier samen met de stedelijke basisschool het Torenhof een goede oplossing en ruimte voor.

Zo realiseren we in Waregem in 2024,  39 extra kindplaatsen die een opvangoplossing zullen betekenen voor +/- 50 gezinnen van en rond Waregem.  Daarnaast wordt het volledige aanbod kinderopvang in onze kinderdagverblijven betaalbaar voor alle ouders.  Door de extra subsidies kunnen we immers voor al onze vestigingen de ouderbijdrage inkomensgerelateerd omschakelen.  Wat dan terug een goede zaak is voor de betaalbaarheid van de kinderopvang in Waregem.

 

Voor Wingene betekent dit concreet:

  • Op de locatie Mezennestje (Zandbergstraat 15 te Wingene) wordt een extra leefgroep opgestart die plaats biedt aan 7 extra kinderen.
  • Ook in de locatie Iene Miene Mutte (Varentakker 1-3 te Wingene) wordt een extra leefgroep opgestart die plaats biedt aan 7 extra kinderen.

In Wingene realiseren we zo in 2024, 14 extra kindplaatsen die een opvangoplossing zullen betekenen voor +/- 18 gezinnen van Wingene.

 

Kindercentrum op zoek naar extra medewerkers om ambities (uitbreiding en kwaliteitsvollere opvang) waar te maken!

Niet enkel de extra capaciteit leidt tot een nood aan extra medewerkers.  Ook de toekomstig verlaagde kindratio/begeleider zorgt dat per leefgroep meer kindbegeleiders zullen ingezet worden.  Dit juichen we als organisator alleen maar toe!  

Kindercentrum maakt hiervan een topprioriteit om reeds in 2024, in al zijn kinderdagverblijf-lokaties, deze nieuwe ratio toe te passen. Ook al hebben organisatoren hiervoor de tijd tegen 2027. 

Ook voor onze Buitenschoolse Kinderopvang Activiteiten in de Waregemse scholen, voor en na schooltijd, zijn we dringend en actief op zoek naar extra, nieuwe medewerkers.

Dit kan zowel in werknemersverband met een vast contract of als jobstudent of als vrijwilliger of als stagiair…  Alle opties zijn mogelijk en bespreekbaar.   Ook geïnteresseerden die op vandaag niet over het juiste diploma beschikken, maar bereid zijn om een vorming in huis of buitenshuis te volgen, kunnen zich kandidaat stellen.   

Om onze ambities te realiseren, wensen we straks 30 extra kindbegeleiders aan te werven voor onze Buiten Schoolse Kinderopvang en kinderdagverblijven.   Zo creëert Kindercentrum, kinderopvang met hoge opvangkwaliteit en duurzame, haalbare jobs … waar huidige en nieuwe medewerkers zich samen met de kinderen volledig kunnen ontplooien.

Vanaf november lanceert Kindercentrum een heuse recruteringscampagne.  De vacatures zijn nu reeds te raadplegen op www.kindercentrum Kindercentrum | Jobs.  Je kandidaat stellen of info opvragen kan via jobs@kindercentrum.be

Persbericht Type
Datum
Onder embargo tot
Regio
Persbericht
Contactgegevens
Naam
Tom Braet
E-mail
tom.braet@kindercentrum.be
Organisatie
Kindercentrum vzw
Adres
Koning Albertstraat 43
Stad
Waregem
Telefoon
+32476252876
Contactgegevens